THE STORIES OUR PARENTS FOUND TOO PAINFUL TO TELL

BY RAFAEL RAJZNER & HENRY R. LEW

TRANSLATED FROM THE YIDDISH

THE ANNIHILATION OF BIALYSTOKER JEWRY BY RAFAEL RAJZNER

Published in Melbourne, Australia in 1948


INDEX OF SURNAMES

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Y

Z

 

 

 

SURNAME

PAGES

A     Index  
ABRAMCZYK 127
ABRAMOWICZ 290
ADAMOWICZ 286
AJZENSZTAT 57
ALBECK 70, 153
ALEKER 249, 250
AMIEL 289
ANTONELLI 10
AZRIEL 289
B     Index  
BACER 89
BAGISH 245
BARAN 166
BARASZ

56,57,58,62,72,77,80,97,107,117,118,120,122,124,

129,131,132,135,142,145,149,153,157,160,167,176,

193,194,195,217,286

BARTOCZKO 54
BASZ 20, 60
BECKERMAN 22
BEHRMAN 86
BEILIN 135, 195
BERGER 22
BERMAN 74, 75
BINDER 202, 203
BLUM 286
BODAK 91
BORER 290
BOROWSKI 98
BOTSCHKOWSKI 289
BRENNER 54
BRESZINSKI 49, 62
BRODERZON 43
BRODIE 42
BROTMAKHER 76
BUBRICK 74, 75
BURSTIN 22
BYSPUCKI 54
C     Index  
CHAJKOWSKI-PLAC 55
CHALEF 151, 162, 163
CHARNOWSKI 209
CHAZANOWICZ 153
CHMELNIK 49, 57, 73
CHMELNICKI 57
CHUDIN 141
CHWAT 211
CLARKE 23
COHEN 23
CUKIER 173
CYBULKIN 49
CYTRON 91, 92, 93, 147
CZECHOCKI 213
D    Index  
DATNER 148, 151, 290
DAVIS 13
DINERMAN 290
DITMAR 264
DOENITZ 274
DOREVITCH 13
DZIGAN 43
E     Index  
ECKSTEIN 209
EDELMAN 289
EFROS 73, 150
EICHMANN 9, 10
ELKES 209, 211
F    Index  
FABIAN 195
FAINSOD 213
FARBER 91, 111, 149
FARBSZTEJN 49,92,93,147,211,218,230,234,241
FASS 23
FASTEL 244
FELDER 289, 290
FELDMAN 124
FENIGSTEIN 96, 97
FINK 13
FINKEL 49, 86, 192
FRENKL 60
FRIEDEL 122,123,124,125,134,160,175,179,187,188,216,217
FUKSMAN 54
FURMAN 57, 72
FURMANSKI 289
G    Index  
GANZ 281
GDANSKI 61
GELCZYNSKI 150
GELMAN 290
GELTER 164
GERSHONI 206
GERSHUM 289
GEWIN 55, 56
GIBGOT 13
GINSBERG 59
GLAGOWSKY 13
GLICKSON 57
GLINKA 77
GOEBBELS 259
GOERING 274
GOLDBERG 24,49,57,69,91,93,133,142,173
GOODMAN 24
GORFINKEL 94
GOTHAJNER 24
GOTTLIEB 55
GRANOWICH 211
GRODZENSKI 54
GROSS 25
GROSSMAN 91, 154, 290
GUBINSKI 91
GUREWICH 59, 73, 211, 234, 241
GUTMAN 57, 60, 176
GWIAZDA 289
H    Index  
HALPERN 57
HAMERY 13
HERSZBERG 135
HIRSCH 259
HITLER

33, 35, 36, 47, 48, 53, 76, 84, 90, 185, 253, 264,

270, 274, 278, 286

I     Index

 

INDITSKI 47
J     Index  
JACOBSON 54, 114
JAJCHMENIK 209
JAMNIK 54
JANOWICZ 94
JASZYNOWSKI 55
JUDKOWSKI 98
K    Index  
KAGAN 61
KAMINSKI 248
KANCZYPOLSKI 49
KANEL 89
KAPLAN 31,54,57,58,76,89,90,91,133,134,152,153,154,286
KARASCHEK 289
KARP 210, 213, 231
KATZ 22, 43
KATZNELSON 57, 73, 194, 285
KAWARSKA 101
KERSHMAN 100
KHESSIN 62
KINDZELEWSKI 89
KIPEN 21, 25
KIRSZENBAUM 290
KLYATCHKO 290
KNIAZEW 286
KOHN 26
KORMAN 26
KOT 290
KOZAK 75, 166, 168, 202, 203, 213, 255, 257
KRAKOWSKI 54
KRUGER 256, 257, 258, 262, 263, 273
KRYNSKI 91
KUCHAREWSKI 156, 185
KURYCKI 55
L     Index  
LACH 54
LAJZERSON 99, 100
LANDOY 43
LANSKY 16, 17, 18, 19
LAPIN 13
LEVI 10
LEVINE 85
LEVINSON 209
LEW 13, 19, 20, 23, 30, 54, 61, 187, 213, 289, 291
LEWIN 156
LEWITANSKI 289
LIBERMAN 91, 177
LIFSZYC 57, 156, 176
LIMAN 57, 71, 194
LIN 89, 90
LIPETZ 289
LIPMAN 248, 249
LIPSCHITZ 289
LOVEN 292
LUKACZEWSKI 187
M     Index  
MABUSE 260
MAKOWSKI 209
MALMED 123, 124, 125
MANISCHEWITZ 166
MAREJN 26
MARKUS 57, 74, 75, 97, 167, 176, 194, 286
MAZE 60
MEDOWNIK 290
MEISHEL 289
MELNICKI 2869
MERKEL 13
MERSIK 112, 113
MESSER 62
MEZHIBOWSKI 289
MINTZBERG 95
MOLOTOV 48
MOREVSKIN 43
MUCHNIK 150
MURKIS 60
N     Index  
NAJDUS 209
NAYMAN 150
NOWOGRODZKY 111, 113, 148, 151, 166
NUNBERG 73, 286
O     Index  
OKUN 284
OLIAN 206
ORLOWSKI 60
OWSEJEWICZ 290
P     Index  
PAT 57, 182
PERLSTEIN 289
PINES 61
PITT 13
PLATZ 75, 257
PLONSKI 89, 286
POLIAK 54
POLLARD 27
POLONSKI 57, 72
PORTNOY 213, 232
PRENSKY 89, 290
PRUZHANSKY 59
PUNIANSKI 57
R     Index  
RABINOWICZ 289
RADZINOWER 54
RAJCHKOWSKI 289
RAJFER 60
RAJZNER

9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 31, 32, 33, 34,

133, 166, 286, 290, 291, 292

RAPAPORT

34

RAWET 133
REIGRODSKY 114, 115
RODE 216
ROSENBERG 27
ROSENBLUM 289
ROSENECKI 86
ROSNER 43
ROSTEN 18
ROTSZTEJN 60
ROZENMAN 56, 57, 58, 176, 194
RUBINLICHT 49, 62
RUBINSTEIN 13, 57, 732, 182, 209
S    Index  
SACKS 27
SAMOLSKI 289
SCHATZMAN 185
SCHIFF 289
SCHLESINGER 248
SCHNALL 30, 292
SCHNAYUR 43
SCHUMACHER 43
SEGAL 29, 162
SEGAN 28
SELIGSOHN 62
SERRY 13
SHALIT 93, 94, 146
SHAPIRO 62
SHEWIN 150
SHLUMIEL 94
SILVER 13, 28
SIMCHOVITCH 29
SINCLAIR 242
SKLYUT 60
SLONIM 13, 30
SOFER 211, 241
SOKOL 13, 29
SOKOLOWICZ 245
SONABEND 227, 238
SPEKTOR 54
STEFFEN 85, 86, 192
STEINBERG 54
SUBOTNIK 57, 70, 194
SUCHONICKI 94
SUKENIK 75, 257, 264
SZLOSER 88, 89, 90, 133
SZTUPLER 212, 219, 220
SZWEC 49
SZWIF 57, 69, 70
SZYMANSKI 97
T    Index  
TADEK 162
TAPICER 61
TARTATZKI 209
TCHEREMOSHNIE 290
TESPOYA 55
TRILLING 49, 115
TROKENHEIM 95
TROP-KRYNSKI 146
TRUSZANOWICZ 70, 132
TUMAN 160, 183, 191
TYTKIN 57, 135, 286
V    Index  
VLASOV 284
VAN RIBBENTROP 35
W    Index  
WAINER 219, 222, 223
WAINRAJCH 90
WAINSTAT 89
WAJNSZEL 60
WAKSMAN 90, 91, 134, 154
WEINSTEIN 211
WEJNRACH 47
WERNER 266, 275
WIDER 57, 90, 121
WIESEL 10
WILDE 266
WILENCZYK 62
WOLF 289
WOLKOWISKI 165
WOLOCKI 61
WROBEL 219, 289
WYSOCKI 54, 70, 132, 150, 153
Y    Index  
YANKEL OF LOMZA 98
YANSI 279
YECHIAL 99
YITZHAK 11
YOLKESHE 50
YOSHKE 111
Z    Index  
ZABLUDOWSKI 54, 60, 61, 71, 89, 124
ZAKRZEWSKI 75, 257
ZBAR 13, 32, 83
ZELIGMAN 60, 89
ZELIKOWICZ 97, 98
ZERIN 29
ZIBERSKI 75, 257
ZUBOWSKI 212, 213, 214, 289
ZUCKERMAN 238

 


 

JewishGen

  ShtetLinks   JRI-Poland

 

This research group, its mailing list, and this website are hosted by JewishGen, Inc. at no cost by JewishGen, Inc., the Home of Jewish Genealogy. If you have been aided in your research by this site and wish to further our mission of preserving our history for future generations, your JewishGen-erosity is greatly appreciated.

Copyright 2004-2008 BialyGen, Mark Halpern, Coordinator, All rights reserved.

Last Updated on 18 July 2008.